Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Felkodslista Volvo Penta D3

Volvo använder sig av J1587 protokollet vid felkoder och du får normalt upp tre rader vid felkoder. MID, SID och FM. Ett exempel du kan få när spjället till VNT funktionen kärvar är:


MID 128 - MID berättar vilken "databox" det är som skickat felkoden. Normal är 128 ECU och allt annat tyder på icke turbofel.
SID 27 - SID står för “Subsystem Identification Description” och berättar vilken komponent som triggat felkoden för ECU'n.
FMI 0 - FM koden berättar till slut vad för fel databoxen tycker att systemet har. Tex för högt laddtryck eller för lågt laddtryck.

I detta exempel så ser vi att FMI är 0 vilket betyder att databoxen tycker att laddtrycket är för högt. Detta ökar risken för att det är turbon som är problemet då tex läckage på slangar inte ger ett för högt tryck. Även laddtryckssensorn ger troligen ett för lågt tryck om den är defekt så man kan med stor sannolikhet gissa att felet är kärvande VNT som gör att laddtrycket skenar utan att magnetventilen kan justera ner trycket.

SID är alltså vilken komponent som ECU tycker felar. SID 27 står för VNT regulator (Variable Geometry Turbocharger Actuator ) och betyder att något i detta system felar. Vanligt är mekaniskt men om man har felkoder på "Electrical fault" så kan det tex vara kablage till magnetventilen eller liknande. Dock osäker på hur många parametrar i systemet som täcks av felkoder. Namnet på felkoden är egentligen något felaktig då VNT klockan drivs av vakuum och i sig endast kan ha felet att den läcker. Klockan styr dock laddtrycket på turbon och det är det felkoden benämner med för högt eller för lågt. Laddtryck hade kanske varit än bättre benämning än VNT Regulator.

FMI 0 - Även FMI 0 är vanligtvis turbon som strular men staget har fastnat så att laddtrycket blir för lågt. Enklast är att koppla loss C-Klippet som håller fast armen från wastegateklockan på fästet på turbon. När man kopplat loss det så ska det gå enkelt att röra fästet fram och tillbaks utan att det ska kärva något alls under hela vägen. Den ska gå ca 1-1.5cm och ända till stoppskruven, se vår Youtube videon för enklare förklaring.

Om staget går bra så har du troligen något annat fel även om turbon kan kärva vid tex värme, men chansen att turbon är ok är ändå större. Kontrollera att du har vakuum till turbons wastegateklocka och att det är tillräckligt för att dra armen hela vägen till stoppskruven vid start. OBS om du har aktiv felkod så har du troligen inget vakuum. 

Kontrollera gärna att wastegateklockan inte läcker genom att tex strypa flödet till slangen och stänga av motorn och då kolla att den håller vakuum tills man släpper strypningen. Är relativt ovanligt att klockorna går sönder på dessa, men enkelt att kontrollera. Kontrollera funktionen på magnetventilen, går att mäta OHM samt kontrollera flödet på dessa. Nya kommer finnas i webshoppen och om vi får tid så lägger vi upp en video om felsökning av dessa.

Om man inte har vakuum eller lågt vakuum så kontrollerar man först och främst alla slangar och sedan vakuumpumpen. Vakuumpumpen går att renovera med nya gummitätningar om man har läckage på den. Man kan även se över trycksensorn som skickar information till ECU'n om vilket laddtryck motorn har. Denna kan också mätas men vi har ingen data så man får så länge prova att byta ut den i felsökningssyfte. Sensorn sitter på intercoolern med endast en skruv. Om du bor i närheten av oss så kan du låna sensor för felsökning. 


FMI Koder:

FMI
Display text
SAE text
0
“Value too high”
Data valid but above normal operational range.
1
“Value too low”
Data valid but below operational range.
2
“Faulty data”
Data erratic, intermittent or incorrect
3
“Electrical fault”
Voltage above normal or shorted high.
4
“Electrical fault”
Voltage below normal or shorted to lower voltage.
5
“Electrical fault”
Current below normal or open circuit.
6
“Electrical fault”
Current above normal or short circuit to battery negative
7
“Mechanical fault”
Mechanical system not responding properly
8
“Mechanical or electrical fault”
Abnormal frequency, pulse width or period
9
“Communication fault”
Abnormal update rate
10
“Mechanical or electrical fault”
Abnormally large variations
11
“Unknown fault”
Unidentifiable error.
12
“Component fault”
Faulty device or component
13
“Faulty calibration”
Calibration value out of range.
14
“Unknown fault”
Special instructions
15
-
Data valid but above normal, too high - least severe level.
16
-
Data valid but above normal, too high - moderately severe level.
17
-
Data valid but below normal, too low - least severe level.
18
-
Data valid but below normal, too low - moderately severe level.
19
-
Received network data in error.
20-30
-
Reserved for SAE assignment.
31
-
Condition exist.


Typisk felkod från Volvo Pentas system Vodia kan se ut såhär:

Control Unit DTC Description


Type 


DTCStatus
engine control unit (128)Variable Geometry Turbocharger Actuator #1Data valid but below operational range SID 27ActiveTILLBAKA